Oranje feest Oene

Twee dagen kermis. De traditionele optocht. En de nieuwe schutterskoning(ing).

De Oranjevereniging van Oene heeft haar beste beentje weer voor gezet en alles uit de kast getrokken om het feestweekend te laten slagen. Aan alles is gedacht.

Zelfs de hoosbuien konden het feest niet stuiten.

Door het kermisterrein te voorzien van loopplanken en ook het terrein rondom de feesttent gevrijwaard te hebben van modder en wateroverlast, was er werkelijk niets wat de feestvreugde kon belemmeren.

Ook de Dweilers mochten zich van hun beste kant laten zien. Zowel tijdens de optocht, als na de optocht waar we zowel bij het schieten, op de kermis en in de feesttent ons beste beentje voort hebben gezet.

 

Zelfs de stier in de tent was voor enkelen van ons niet te hoog gegrepen.

Als je erop komt tenminste.

De nieuwe schutterskoning werd op officiĆ«le en traditioneleĀ wijze gekroond. Even op adem komen en door…..

Het weekend is nog niet teneinde.