Biografie

Oprichting

Het dweilorkest Deurdweilers Daeventer is in 1978 formeel opgericht door Peter Wuijster sr. Maar voordat we formeel een vereniging werden waren er al een paar jaar van musiceren in verschillende bezettingen geweest. Een soort van proefdraaien. Dus al voor 1978 werd er door de Dweilers (zoals we in de volksmond genoemd worden) diverse optredens verzorgd. Dit voornamelijk tijdens het groot carnaval als hofkapel van carnavalsvereniging de Deurzakkers. Omdat er steeds meer verzoekjes kwamen om langs te komen voor een leuk stukje muziek werd er besloten om een volledige, zelfstandige muziekvereniging op te richten.

Leden

Peter had al snel een groep muzikanten bij elkaar waarvan sommigen al jaren bij verschillende Deventer muziekverenigingen actief waren. Actief is dan ook het juiste woord, want show en drumfanfare Actief kon in die tijd wel beschouwd worden als hofleverancier voor de meeste muzikanten toentertijd. De naam is bedacht door Peter Brouwer, een bekend carnavalist binnen de Deurzakkers.

In die tijd werd een optreden afgesproken door Peter te bellen en hij ging op zijn beurt telefonisch de rest van de leden af met de mededeling dat er muziek gemaakt moest worden en dat men ‘s avonds verwacht werd. Dit werd gaandeweg overgenomen door de eerste secretaris van de club; Theo van de Brink Het bellen werd vervangen door de eerste miniatuur dweilagenda, kleine invulstrookjes met de tekst “we trommelen u op…” met datum, tijdstip en adres. Het leden aantal is door de jaren heen van 7 man naar de huidige bezetting gegaan. Ook de uitstraling en het repertoire van de vereniging is met de tijd meegegaan.

Modernisering

Door de loop van de jaren heen werden de aanvragen uitgebreider en regelmatiger. Er moest iets gedaan worden aan de manier van het aankondigen van de optredens.

Ondanks het feit dat Theo postbode was, kon het echt niet meer met briefjes. Doordat er een grote diversiteit van leden binnen de vereniging was, werd er in de tijd dat de computer zijn intrede deed ook binnen de Dweilers snel een digitale slag gemaakt. Door de jaren heen begon de vereniging steeds meer aanvragen voor langere optredens te krijgen. Men zag in dat het tijd was om het leden aantal te laten groeien om slagvaardig te blijven en dit soort optredens te kunnen geven. Gestaag kwamen er meerdere muzikanten de vereniging binnen.

Oefenen

De groep met Dweilers van het eerste uur werd uitgebreid en was het tijd om “de jeugd” zijn intrede te laten doen. Dit resulteerde vaak in een overvol oefenhok in ’t Honck (van Mouwijckstraat), maar gezellig was het er altijd wel. Hierdoor veranderde de muziekkeuze ook, we moesten een repertoire opbouwen dat geschikt was voor diverse optredens. Dit was weleens onderwerp van discussie, maar de verandering heeft goed uitgepakt. Vlak voor het 30 jarig bestaan werd er door het toenmalige bestuur besloten meer afstand te nemen van alle carnavaleske jublieum data en is het 30 jarig jubileum groots gevierd.

Carnaval

Vanuit de oorsprong van de Dweilers heeft het groot carnaval altijd een belangrijk deel uitgemaakt voor ons. Toen wij ons afsplitsten van de Deurzakkers en onze eigen route zijn gegaan, zijn er veel carnavalisten, familieleden en sympathisanten met ons meegegaan. Omdat we toentertijd meer commissies hadden als leden en erg veel dingen erbij deden (zoals bijvoorbeeld een universele consumptiebon horeca Deventer tijdens carnaval), maar ook er meer en meer optredens naast het carnaval erbij kwamen, hebben we een commissie in het leven geroepen om de muzikanten te ondersteunen met deze “neven activiteiten”. Langzaam maar zeker trokken de muzikanten zich terug uit de commissies en werd alles overgenomen door onze meedweilers. Dat heeft geresulteerd in het oprichten van de stichting Deurdweilers Daeventer.

De huidige activiteiten

Er werden afspraken gemaakt met de Stichting Deurdweilers over het organiseren van het Deventer carnaval waardoor de deur open gezet werd naar een nog grotere diversiteit aan optredens en muziekstukken. Het was een tijd met pieken en dalen, er was geen feest als er geen dweilorkest was geweest maar sommige feesten konden geen plaats vinden vanwege de gekke koeienziekte. Diverse belangrijke data bleven bestaan, maar er kwamen ook nieuwe data bij. Carnaval is vanaf begin af aan een hoogtepunt, maar ook de December periode waarbij we de goedheiligman bijstaan met onze muzikale pepernoten werd een belangrijkere periode.

Nu staan we aan de vooravond van ons 40-jarig bestaan en kunnen we terug kijken op een heel belangrijk verleden, maar willen we graag vooruit kijken naar de toekomst waarin we hopen nog meer leuke optredens te verzorgen en onze muziek in de regio en daar buiten te laten horen. Hiervoor hebben wij al jaren een vaste repetitieavond op vrijdag. Wij repeteren dan in speeltuin Tuindorp, Putmanstraat 1b in Deventer. Deze locatie biedt ons de mogelijkheid ons repertoire op peil te houden en nieuwe nummers in te studeren. Ben je geïnteresseerd geraakt om eventueel ook muziek te komen maken bij de Deurdweilers Daeventer, neem dan gerust contact op met onze secretaris. Een kijkje nemen op vrijdagavond is ook mogelijk, maar meldt je dan even aan bij onze secretaris. Op onze contactpagina zijn hiervoor de gegevens wel te vinden.

Muzikale groet, Deurdweilers Daeventer